Veel schrijfmethodes pakken het leren schrijven op een vrij cognitieve manier aan. Het sequentieel overnemen en onthouden van de vele ‘regeltjes’ en stapjes zijn voor kinderen in het eerste leerjaar dikwijls een brug te ver.

Daarnaast viel ons ook op dat velen bitter weinig plezier beleefden aan 'het leren schrijven', nochtans iets waar veel kinderen enorm naar uitkijken!

Maar het kan ook anders ! Met onze schrijfmethode  laten we de kinderen een proces beleven waarbij ze zich een schrijfletter ‘eigen maken’.

Een didactiek die ontstaan is vanuit onze jarenlange praktijkervaring in de klas en therapie.

Image

INFO over onze webinars, bijscholingen of wedstrijden kan je volgen op de Facebookpagina ‘schrijf met heel je lijf’.

Zetwerk en cover: Driedee Plus

Woon je in Nederland bestel dan je map via uitgeverij Skribis  
,Volg ons op Facebook, dan blijf je op de hoogte van nieuwe initiatieven zoals een webinar of workshop.
Wens je een workshop te volgen of organiseren, contacteer ons en we bekijken de mogelijkheden. 

We kiezen ervoor om bij het aanbrengen van elke letter een waaier aan activiteiten aan te bieden waarbij de kinderen plezier beleven. Via een tekening, een verhaal en een versje, maar ook vanuit een liedje, knutselactiviteit, voel- of bewegingsspel haalt het kind zijn beleving van de letter op. Dit wordt op zijn beurt gekoppeld aan de schrijfwijze (het bewegingsspoor) ervan. 

Tekening rechts: verschillende schrijfwijzes beschikbaar. De 'f' met een stokje of  lus onderaan, de gebogen of spitse v, w, n, m. De 's' die doorloopt of stopt...

Image

Voor wie wil kan dit gebeuren vanuit de belevingswereld van het kind, vanuit een klasthema's of gekoppeld aan een bepaalde leesmethode.

Het doel van de methode is aansluiten en inspelen op het natuurlijke leer- en ontwikkelingsproces van een kind.

De methode roept bij veel kinderen een drang op om alle letters te leren kennen en kan ook ondersteunend werken bij het leren lezen en/of het natuurlijk leren lezen een extra stimulans geven.