Veel schrijfmethodes pakken het leren schrijven op een vrij cognitieve manier aan. Het sequentieel overnemen en onthouden van de vele ‘regeltjes’ en stapjes zijn voor kinderen dikwijls een brug te ver.

Daarnaast viel ons ook op dat velen bitter weinig plezier beleefden aan 'het leren schrijven', nochtans iets waar veel kinderen enorm naar uitkijken!

Maar het kan ook anders !

We willen de kinderen een proces laten beleven waarbij ze zich een schrijfletter ‘eigen maken’.

Image

DE TWEEDE DRUK IS BESCHIKBAAR.

Bestellen kan via onze webshop. 

Kostprijs: €61 zonder verzendingskosten

Zetwerk en cover: Driedee Plus

Volg ons op Facebook voor alle recente informatie zoals een webinar en workshops! 
Wens je een workshop te volgen, vul dan via dezDoodle link jouw gegevens in. We contacteren je van zodra er voldoende kandidaten zijn. 

We kiezen ervoor om bij het aanbrengen van elke letter een waaier aan activiteiten aan te bieden waarbij de kinderen plezier beleven. Via een tekening, een verhaal en een versje, maar ook vanuit een liedje, knutselactiviteit, voel- of bewegingsspel haalt het kind zijn beleving van de letter op. Dit wordt op zijn beurt gekoppeld aan de schrijfwijze (het bewegingsspoor) ervan. 

Tekening rechts: verschillende schrijfwijzes beschikbaar. De 'f' met een stokje of  lus onderaan, de gebogen of spitse v, w, n, m. De 's' die doorloopt of stopt...

Image

Voor wie wil kan dit gebeuren vanuit de belevingswereld van het kind, vanuit een klasthema's of gekoppeld aan een bepaalde leesmethode.

Het doel van de methode is aansluiten en inspelen op het natuurlijke leer- en ontwikkelingsproces van een kind.

De methode roept bij veel kinderen een drang op om alle letters te leren kennen en kan ook ondersteunend werken bij het leren lezen en/of het natuurlijk leren lezen een extra stimulans geven.