Wij, An en Christel, hebben onze krachten gebundeld voor deze praktische uitgave waarmee leerkrachten, ouders en therapeuten aan de slag kunnen
Image

Christel Minne

Freinetschool Klimop uit Oostkamp is reeds 27 jaar lang de school waar ik werk. De eerste twaalf jaar was ik er als kleuterjuf aan de slag, daarna kreeg ik de kans om het eerste leerjaar te begeleiden. Het werd voor mij een boeiende zoektocht om een brug te slaan tussen de wereld van de kleuters en de eindtermen van de lagere school.

In het freinetonderwijs vertrekken we vanuit de interesse van de kinderen. Leren lezen en schrijven ontstaat op een ‘natuurlijke manier'. We pikken in op wat bij de kinderen leeft en koppelen hier onze leerstof aan...

Mijn ervaring met schrijfdans* in de kleuterklas leerde me dat (leren) schrijven ook kan betekenen: plezier beleven. Telkens wanneer zich een nieuwe letter aanbood, probeerde ik samen met de kinderen letterverhalen en -versjes te verzinnen.

De beleving en de fantasie van de kleuters versterken met ritmiek en tekeningen bleek een ideale aanpak te zijn om de wereld van de schrijfletters te ontdekken en vast te houden (automatisatie).

Ondertussen zijn er al heel wat variaties ontstaan bij het aanbrengen van de verschillende schrijfletters en genieten we met z’n allen van onze ervaringsgerichte aanpak.

Vele scholen werken ondertussen met de schrijfmethode Krullenbol voor kleuters waarbij het voorbereidend schrijven op een gelijkaardige manier aangepakt wordt. Een prima voorbereiding op onze schrijfmethode!

An Van de Ginste

De schrijfmethode die we in de map uitwerken leerde ik als ouder kennen in Klimop. Als pediatrisch kinesitherapeut merkte ik de kracht ervan op.

Beroepshalve ging ik ermee aan de slag en kon ik deze methode vanuit mijn psychomotorische ervaring mee helpen verfijnen.

In het buitengewoon basisonderwijs De Vlinder wordt ze al een zevental jaar gebruikt. We merken dat de kinderen heel wat gemotiveerder zijn: ze beleven plezier aan het leren schrijven.

Het was wel een hele uitdaging om de schrijfmethode zoveel mogelijk te vereenzelvigen met de gebruikte leesmethode (“Ik lees met hup”). Tevens was het boeiend om te zoeken naar aanpassingen voor kinderen die minder taalvaardig zijn. We kwamen tot verkorte versjes, het benadrukken van de lichamelijke beleving, het visualiseren van de letterhoogte en de hangmatletters, ...

Wat mij is opgevallen, is dat de kinderen zich na een lange vakantieperiode en vaak zelfs na verloop van jaren de beleving van de letter herinneren en de vorming ervan vlot kunnen oproepen.