We kiezen ervoor om te werken met een verhaal, een versje (ritme), een tekening maar ook met een liedje, knutselactiviteit, voel-of bewegingsspel,… Kortom, we doen beroep op een divers aanbod aan activiteiten waarbij de beleving weergegeven wordt in een mooie tekening.

We geloven erin dat een van die vormen van ‘plezier beleven’ zal aanslaan bij het kind. Een beelddenker, een woorddenker, een voeler, een muzikaal kind,… Elk beginnend schrijvertje vindt hierin zijn gading.

Het kind kan hierdoor het bewegingsspoor van de letter opslaan(zich eigen maken, verinnerlijken, doorvoelen), ophalen(oproepen, herinneren) en vormen(uitvoeren). 

De schrijfletters krijgen daarbij een eigen naam mee als kapstok: "de koptelefoonletter, de hangmatletter, lucht- , gras- en aardeletter,"...  We besteden aandacht aan de positie van de schrijfletters op de schrijflijnen.

In onze werkmap leggen we haarfijn uit waarop je moet letten zodat alles een juist geheel vormt: zowel de tekeningen, versjes als activiteiten. Voor een succesvol integreren van al deze elementen vinden we het belangrijk dat iedereen de tijd neemt om de visie achter deze methode door te nemen. Daarom is het onze bedoeling om via workshops of bijscholingen de deelnemers op het juiste spoor te zetten en een uitwisselingsplatform op te richten waardoor ervaringen en feedback kunnen uitgewisseld worden. 

Image

Filmmaker Jente Lesschaeve maakte van alle letters een bewegend filmpje. De kinderen kunnen op die manier zien en horen hoe het schrijfspoor wordt gevormd. Eerst wordt de letter in de tekening weergegeven, daarna tussen de juiste schrijflijntjes.