Word één jaar lang gratis lid van ons uitwisselingsplatform!

We hebben een gesloten facebookgroep opgericht om materiaal uit te wisselen. Deel ervaringen, vraag feedback en inspireer anderen met nieuwe ideeën, die vervolgens opnieuw uitgetekend worden in de stijl waarin deze bundel is samengesteld.

Laat via ons platform horen welke tekening je graag uitgewerkt zou zien en wij zorgen ervoor dat het gerealiseerd wordt! Zo kan ook jouw map verder aangroeien.

Een persoonlijke code om je lidmaatschap voor het platform aan te vragen krijg je bij het aankopen van de map of door het volgen van een cursus. Stuur je code naar ons via info@schrijfletters.be. De code kan je maar één keer gebruiken en is persoonlijk. Blijkt ze toch in gebruik te zijn, dan kunnen we vragen om een betalingsbewijs voor te leggen.

Na één jaar word je uitgenodigd om over te gaan tot een betalend lidmaatschap. De kostprijs proberen we laag te houden.

Het is de bedoeling dat alle initiatieven op termijn zelfbedruipend zijn en hoe meer leden, hoe beter we hierin zullen slagen. Elke vergoeding die we ontvangen, zal worden geïnvesteerd om tegemoet te komen aan vragen vanuit het collectief.

Een school die een letter op een andere manier schrijft, een leerkracht die een nieuw letterversje op het uitwisselingsplatform ontzettend leuk vindt of nood heeft aan nieuw didactisch materiaal… kan bij ons terecht.

Post je iets in onze gesloten groep, dan geef je automatisch toestemming om jouw idee te gebruiken. We vermelden met plezier je naam onder het letterversje wanneer het uitgewerkt wordt.

Je mag onze tekeningen gebruiken, maar ze niet doorgeven. Wie gratis kopieën wenst of jouw login wil gebruiken, kan je aansporen om zich lid te maken van onze groepZo groeit het project en onderhoudt het zichzelf en kunnen we het lidgeld laag houden. Als iedereen een klein beetje bijdraagt, kunnen we een groot aanbod realiseren.

Hoe en waarom we met een gesloten facebookgroep werken lees je bij de rubriek 'waarom'.

Veel plezier!